Serveis LIMPSEUR

Els Nostres Clients ens Prefereixen

Eficàcia en Serveis d’Urgència

Tant si es tracta d’un servei complex o bé senzill, els nostres tècnics l’executen amb la màxima eficàcia. Les trucades que rebem sempre són ateses per professionals, i això ho noten els nostres clients.

Clients Satisfets

Portem des del 2009 fent el manteniment de diferents instal·lacions i edificis de tot tipus perquè no sorgeixin problemes en les xarxes de desaiguament i sempre ho aconseguim. Els nostres clients repeteixen any rere any amb Limpseur, perquè saben que un bon servei de precaució els estalvia serveis d’urgència i molts diners.

Demani’ns Pressupost

Demani’ns pressupost sense cap mena de compromís. Tindrem en compte tots els factors, perquè no hi hagi sorpreses, des de desplaçament, tipus d’intervenció, camió cuba, càmera d’inspecció, etc. Sigui un servei d’urgència o bé una detecció, el nostre pressupost té en compte tot el que pot sorgir. Amb Limpseur, el preu sempre acaba éssent el més competitiu!

DESEMBUSSOS I MANTENIMENT

Som experts en neteja de canonades, sifons, baixants, embornals i clavegueram. Posem a la seva disposició un equip de professionals altament qualificats des del moment en que ens truquin.

Per a evitar intervencions urgents, sovint força cares, oferim serveis de manteniment preventiu en tota l’àrea de Catalunya.

DESINCRUSTACIONS

Neteja de dipòsits i incrustacions de calç en circuits d’aigua sanitària d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars.

Treballem tot tipus de xarxa, independentment de la seva instal·lació i dels materials que estiguin fabricats els productes. És important aplicar el tractament més adequat a cada canonada per a garantir la seva durabilitat i aconseguir resultats excel·lents per a un llarg període de temps.

NETEGES

Utilitzem maquinària i productes d’alta qualitat per a la neteja de piscines, grafits, cunetes, passos sota carrers, monuments, façanes, carrers i tot tipus de filtres.

Oferim serveis tant a particulars com municipals per a la neteja del mobiliari urbà.

INSPECCIONS I PROVES

Verifiquem l’estanquitat d’una instal·lació sense pressió, amb aire o aigua.

Inspeccionem l’interior de les canonades mitjançant càmeres, per a detectar on està el problema i decidir quina és la millor opció a l’hora d’intervenir.

 

PACKERS

Reparació o rehabilitació de tot tipus de canonades des de l’interior, sense obra.

Pot creure que la reparació de canonades és feina que implica obra i, per tant, entrada de material i personal de la construcció a la seva propietat, però no sempre és així. A Limpseur utilitzem una tècnica anomenada Packers, que ofereix moltes avantatges sobre el sistema tradicional: el temps d’intervenció es redueix a un 10%; els costos d’inspecció i realització, tot i tractar-se de feines especialitzades, es pot reduir fins a un 60%!

EXTRACCIONS

Realitzem extraccions i neteges de fosses sèptiques i arquetes sifòniques, així com buidaments per acumulació d’aigua en inundacions, tant per a empreses i comunitats com per a particulars.

La fossa sèptica és una forma econòmica de tractament de les aigües residuals i està indicat per a les zones rurals o bé residencials sense xarxa de clavegueram o en situacions aïllades. Han de ser revisades i buidades de forma periòdica per tal d’evitar problemes.

SERVEIS EXTRAORDINARIS I ESPECIALITZATS

Serveis de manteniment o d’urgència per a hotels, residències, urbanitzacions, granges, edificis antics, basses de rec, etc.

Sanejament i ajudes en inundacions, riuades o desbordaments.